Факултет по Икономически и Социални Науки

Martin Dwyer

Application Developer

Rachel Wright

Art Director & Photographer

Andrew Butler

Photographer & Illustrator

previous arrow
next arrow
Slider

Факултетът по икономически и социални науки (ФИСН) е основан през 1994 г. За кратък период успя да се наложи като модерен академичен център за подготовка на кадри  в пет професионални направления: „Икономика“, „Администрация и управление“, „Политически науки“, „Туризъм“ и „Национална сигурност“.

Декани на ФИСН са били:

  • проф. д-р Мариана Михайлова (1994 – 2003 г.)
  • доц. д-р Аксентия Замфирова (2003 – 2007 г.)
  • проф. д-р Иван Иванов (2007 – 2015)
  • доц. д-р Станимир Кабаиванов (2015 – до момента)

Днес във факултета има пет катедри: “Икономически науки”, “Политически науки”, „Маркетинг и международни икономически отношенг.ия“, „Управление и количествени методи в икономиката“ и „Финанси и счетоводство“.  ФИСН е най-големият в Пловдивския университет по брой студенти. 

ФИСН провежда обучение в образователно квалификационна степен „бакалавър” по: „Международни икономически отношения”, „Макроикономика”, „Маркетинг”, „Стопанско управление”, „Политология”, “Финанси”, “Счетоводство”, “Мениджмънт на туристическия бизнес”, “Публична администрация”, “Национална сигурност”; в образователно-квалификационна степен „магистър” по: “Финансов мениджмънт”, “Международна търговия”, “Счетоводство и анализ”, “Бизнес администрация”, “Управление на човешките ресурси”, “Бизнес комуникации и връзки с обществеността”, “Корпоративно управление”, “Бизнес икономика”, “Бизнес психология”, “Застраховане”, “Икономическо моделиране и бизнес анализ”, “Глобална политика, международна сигурност, управление на кризи“, “Маркетинг”, “Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм”, “Приложен политически анализ”, “Мениджмънт в туризма”, “Киберсигурност”;образователна и научна степен „доктор” по “Икономика”, “Администрация и управление” и “Политически науки”.

Във Факултета се разработват проекти по актуални и значими икономически, управленски и социални проблеми.

След дипломирането си значителна част от възпитаниците на Факултета намират сериозна професионална реализация.

По различни европейски програми е осигурен обмен на студенти с Белгия, Холандия, Германия, Франция, Гърция: с университетите Гент (Белгия), Лил и Страсбург (Франция), Зефтенберг (Германия), Солун и Серес (Гърция), Брюкселски свободен университет, със Софийски университет и Нов български университет.

Голяма част преподавателите са експерти и консултанти по проблемите на: счетоводния одит, социологическите и политологически изследвания и анализи, управлението на човешките ресурси, предприемачеството, маркетинга и др.