АдминистрацияСекретар на Факултета

Дафинка Коджабашева

Кабинет: 110

телефон: 032 261 414Организатор Магистърски програми

Илиана Калчева

Кабинет: 5

телефон: 032 261 388Организатор катедри “Управление и количествени методи в икономиката” и “Маркетинг и международни икономически отношения”

Пламена Витковска

Кабинет: 141

телефон: 032 261 365Организатор катедра “Икономически науки”

Виолета Стоянова

Кабинет: 106

телефон: 032 261 368Организатор катедри “Финанси и счетоводство” и “Политически науки”

Даниела Лукова

Кабинет: 223

телефон: 032 261 359Системен администратор на ФИСН

Димитър Савов

Кабинет: 351

телефон: 032 261 341