Акредитация

Институционалната акредитация на ПУ “Паисий Хилендарски”: дадена на 11.07.2019 г. за срок от 6 години

Валидна до: 11.07.2025 г.

Оценка: 9.39 (девет цяло и тридесет и девет стотни)

Капацитет на висшето училище: 27 030

Доклад от ИА

Уведомително писмо

Анотация на САНК

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

 

Професионално направление Оценка Валидна до
3.3. Политически науки 8,38 06.07.2020 г.
3.7. Администрация и управление 8,86 10.12.2019 г.
3.8. Икономика 9,00 02.05.2024 г.
9.1. Национална сигурност Положително оценен проект 19.03.2020 г.