Годишни такси

Такси за обучение

 

Такси – бакалавър държавна поръчка 2017/2018 г.

Такси – бакалавър платено обучение 2017/2018 г.

Такси – магистър 2017/2018 г.

 

ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СЕ ВНАСЯТ, КАКТО СЛЕДВА:

  • В БЮРО „ПРИЕМ ТАКСИ“ – КЛОН НА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, ПАРТЕР (ВХОД ОТКЪМ ЮЖНАТА ЧАСТ НА ДВОРА).
  • В НОВАТА СГРАДА – СТАЯ №123, бул. “България” №236.
  • ПО БАНКОВА СМЕТКА НА УНИВЕРСИТЕТА (по изключение)

 

Банкова сметка на ПУ:

Уникредит Булбанк

Клон Батенберг

гр. Пловдив

Пловдивски университет Паисий Хилендарски

Сметка BG33 UNCR 7527 3154 6320 00

UNCRBGSF