Инспекторат

Инспектор Елена Шишкова               

e-mail :  elishi@uni-plovdiv.bg

Ректорат, етаж 2, стая 229, тел. 261 370

Приемно време: 10:00-12:00 ч. 13:30-15:00 ч. 

Степен бакалавър

Маркетинг – редовно и задочно обучение

Политология – редовно обучение

Мениджмънт на туристическия бизнес –  редовно и задочно обучение

Степен магистър

Финансов мениджмънт – редовно обучение

Бизнес администрация – редовно обучение

Маркетинг – редовно обучение

Бизнес психология – редовно обучение

 

Информация за следните специалности :

 


Инспектор Снежа Тодорова

e-mail:  snetod@uni-plovdiv.bg

Ректорат, етаж 2, стая 227, тел. 261 375

Приемно време: 10:00-12:00 ч. 13:30-15:00 ч

Степен бакалавър

Международни икономически отношения – редовно обучение

Финанси – редовно и задочно обучение

Счетоводство – редовно и задочно обучение

Степен магистър

Бизнес комуникации и връзки с обществеността – редовно обучение

Счетоводство и анализ – редовно обучение

Международна търговия – редовно обучение

Конспект за държавен изпит на специалност Счетоводство и анализ 2017

Конспект за държавен изпит за придобиване на ОКС “Бакалавър” специалност Финанси, 2015 г.

 


Инспектор Катя Младенова

e-mail: katmla@uni-plovdiv.bg

Ректорат, етаж 2, стая 208, тел. 261 326

Приемно време: 10:00-12:00 ч. 13:30-15:00 ч.

Степен бакалавър

Макроикономика – редовно и задочно

Стопанско управление – редовно и задочно

Публична администрация – редовно и задочно обучение

Степен магистър

Управление на човешките ресурси – редовно обучение

Корпоративно управление – редовно обучение

Бизнес икономика – редовно обучение


 

Инспектор Петя Лупова

e-mail :  lupova@uni-plovdiv.bg

Ректорат, етаж 2, стая 225, тел. 261 314

Приемно време: 10:00-12:00 ч. 13:30-15:00 ч.

Степен магистър

Мениджмънт на корпоративната сигурност – редовно обучение

Финанси – редовно обучение

Конспект за държавен изпит на специалност Финанси ОКС МАГИСТЪР