ОКС Магистър

Класирането на магистри 2017/2018 е в секцията на съответния факултет по-долу и на специализираните сайтове на факултетите.

 

Правила за приемане на студенти за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР през учебната 2017/2018 г.

СПИСЪК НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

Кандидатите, придобили бакалавърска степен в чужбина трябва да преминат през процедура за признаване на висше образование (не по-късно от 10 септември 2017 г.) преди да подадат документи за магистратура. 

Информация за специалностите: ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ

КЛАСИРАНЕ 2017/2018