Съобщение от инспектор Сн. Тодорова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

относно изготвянето на дипломите на дипломираните
през
 2020 г.

Всеки дипломирал се студент трябва задължително и лично да си провери и подпише отпечатаната диплома.
Необходима е една снимка с размер: 3,5 / 4,5 см.

Това става при инспектор Сн. Тодорова ( ст. 227, Ректорат) в приемно време в присъствените дни ( от 10.00 до 12.00 и от 13.30 до 15.00 ч., без събота и неделя) и при следния график:

магистри:

спец. СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ – 03. 06.; 07. 06.; 08. 06.; 10. 06. и 11. 06. 2021 г.
спец. СЧЕТОВОДСТВО (след ПБ) – 04. 06.; 07. 06.; 08. 06. 2021 г.
спец. БКВО – 03. 06.; 07. 06.; 08. 06.; 10. 06. и 11. 06. 2021 г
.

ВАЖНО!:
1. Всеки студент трябва да си носи личен син химикал!
2. Маските са задължителни за всички! Ползвайте дезинфектанта пред вратата!
3. Спазвайте отстояние в коридора и влизайте само по един при инспектора!
4. След подписване на готовата диплома, всеки студент, задължително трябва да я представи в Университетския информационен център в Ректората, кабинет № 2, Златка Владимирова, за скенер копие за регистъра на дипломираните студенти. Там ще си получи и полагащата се към дипломата обложка.

Несканираната диплома е невалидна и неизползваема!