ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – 2021 г.

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ

Държавните изпити във ФИСН през 2021 г. ще се проведат, както следва:

месец юни

– на 26 – 27.06.2021 г. по специалността за ОКС „бакалавър“ (поправителна сесия) и  ОКС „магистър“ (редовна сесия за трисеместриалните програми и поправителна сесия за всички останали магистърски програми);

– на 19.06.2021 г. по чужд език за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ (поправителна сесия).

месец септември и месец октомври:

– на 29 – 30.09.2021 г. по специалността за ОКС „бакалавър“ (редовна изпитна сесия);

– на 09 – 10.10.2021 г. по чужд език за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ (редовна изпитна сесия);

месец ноември: 

– на 06 – 07.11.2021 г. по специалността за ОКС „магистър“.

Решение на ФС на ФИСН № 152/25.01.2021 г.