Процедура за издаване на индивидуални протоколи на студенти, явяващи се на online изпити във Факултета по икономически и социални науки

Уважаеми Колеги,

За да се явите на online изпит с индивидуален протокол във Факултета по икономически и социални науки, е необходимо:

Първо: От профила си в e-portal да генерирате Служебна бележка за явяване на изпит и да я изпратите на преподавателя не по-късно от 48 часа преди изпита.

Второ: Ако е изпълнено първото условие, преподавателят изпраща служебната бележка на г-н Димитър Савов не по-късно от 24 часа преди изпита в случай, че изпитът се провежда чрез платформата Moodle.

Трето: За да вземете участие в изпита (в случай, че той се провежда чрез Moodle ФИСН), е необходима регистрация в платформата не по-късно от една седмица преди началото на изпита.

Четвърто: Преподавателят има ангажимент да върне разпечатана и попълнена служебната бележка на инспектора, за която той издава индивидуален протокол и го представя за подпис на преподавателя.