КАРИЕРИ

Факултет по икономически и социални науки има сключени следните рамкови договори за сътрудничество: