Преподаватели

  Име Позиция Телефон
1.  доц. д-р Алексей Петров Ръководител на катедрата 032/261 365
2.  гл. ас. д-р Даниела Пастармаджиева Научен секретар – Политически науки 032/261 359
3.  гл. ас. д-р Пеньо Георгиев Научен секретар – Национална сигурност 032/261 359
4.  Пламена Витковска Организатор 032/261 365
5. проф. д-р Александър Маринов   032/261 359
6. проф. д.ик.н. Николай Николов   032/261 359
7. доц. д-р Драгомир Генов   032/261 359
8. доц. д-р Горан Стойковски   032/261 359
9. доц. д-р Веселина Жекова   032/261 359
10. доц. д-р Иван Станчев   032/261 359
11.  гл. ас. д-р Христо Панталеев   032/261 359
12. гл. ас. д-р Елица Христова   032/261 359
13. гл. ас. д-р Андрей Велчев   032/261 359