Преподаватели

  Име                Позиция Телефон
1. проф. д-р Ваньо Консулов Ръководител на катедрата 032/ 261 471
2. доц. д-р Йорданка Любецка Научен секретар – Счетоводство 032/ 261 414
3. доц. д-р Гергана Танева Научен секретар – Финанси 032/ 261 471
4. Виолета Стоянова Организатор 032/ 261 359
5. проф. д-р Станимир Кабаиванов   032/261 415
6. проф. д-р Даниела Фесчиян   032/ 261 471
7. проф. д-р Богомил Манов   032/ 261 471
8. гл. ас. д-р Петър Атанасов   032/ 261 471
9.  ас. Ясен Петков