Студентска мобилност

Уважаеми студенти от ФИСН,

Стартира първата процедура по селекция на кандидатите за Еразъм-мобилности с цел обучение за 2021-2022 академична година. Основната информация можете да намерите на сайта на ПУ: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/293/. За допълнителна информация се обръщайте към доц. Юлия Джабарова – факултетен координатор на Програма „Еразъм+“, кабинет 110.

Мобилностите за нашия факултет можете да намерите чрез приложения линк:

Еразъм-мобилности с цел обучение за 2021-2022 академична година

Срокът за подаване на документите е до 23.04.2021 г., кабинет 110.

Желаем успех на всички кандидати и се надяваме да реализираме всички предоставени ни мобилности!

доц. д-р Юлия Джабарова

Еразъм+ координатор на ФИСН