Преподаватели

  Име Позиция Телефон
1.  доц. д-р Ангел Димитров Ръководител на катедрата 032/261 365
2.  доц. д-р Мина Ангелова Научен секретар 032/261 365
3.  Пламена Витковска Организатор 032/261 365
4. проф. д-р Иван Иванов   032/261 365
5. доц. д-р Галина Илиева   032/261 341
6. доц. д-р Олга Рахнева   032/261 341
7. доц. д-р Таня Янкова-Лилова   032/261 234
8. доц. д-р Маргарита Русева   032/261 414
9. гл. ас. д-р Вера Хаджиева    
10. гл. ас. д-р Гергана Димитрова    
11.  ас. д-р Кирил Десев    
12.  ас. д-р Станислава Клисарова-Белчева    
13.  ас. Ани Кузманова    
14. ас. Иво Кемалов