Избираеми дисциплини за учебната 2021/2022 г.

Уважаеми колеги,

Чрез профила Ви в Мудъл ФИСН ще имате възможност да посочите избираемите дисциплини, които желаете да изучавате през учебната 2021/2022 година.

Преди да направите своя избор, имате възможност да се запознаете със съдържанието на всяка от дисциплините като кликнете на съответното заглавие от списъка с предложения.

При избора на дисциплини (по една за всеки от двата семестъра) трябва да имате предвид следните правила:

1) Срокът за посочване на избираеми дисциплини за учебната 2021/2022 г. е от 01.06.2021 г. до 30.06.2021 г. с упоменат начален час, който ще е видим във Вашия профил.

2) Имате право само на един опит при посочване на конкретна избираема дисциплина за всеки от двата семестъра.

3) Ако предстои да бъдете втори курс, трети курс или четвърти курс (но от специалностите Макроикономика, Мениджмънт на туристическия бизнес и Стопанско управление), е необходимо да посочите дисциплини и за двата семестъра. Не се допуска избор на само една от тях.

4) Ако предстои да бъдете четвърти курс и сте специалност Маркетинг, МИО, Финанси, Счетоводство, Публична администрация, Политология и Национална сигурност, е необходимо да посочите дисциплина само за първия семестър.

5) Тези от Вас, които не направят своя избор в срока на записване, ще бъдат разпределени служебно.

6) Не се допуска преместване от една дисциплина в друга по никаква причина.