ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – ЮНИ 2021 г.

ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ВЪВ ФИСН ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“

(Редовна сесия за специалностите „Управление на човешките ресурси“, „Бизнес комуникации и връзка с обществеността“, „Бизнес психология“ , „Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм“, „Киберсигурност“ и поправителна сесия за всички останали специалности) ще се проведат, както следва:

  • по чужд език – на 19.06.2021 г.

Заявлението за явяване на държавен изпит се подава електронно от 25.05. до 04.06.2021 г.  на инспекторите Снежа Тодорова и Елена Шишкова.

Електронното заявление може да изтеглите от тук:

  • по специалността – на 26.06.2021 г. и 27.06.2021 г.

Заявлението за явяване на държавен изпит се подава електронно от 25.05. до 04.06.2021 г.  на инспекторите на Факултета.

Електронното заявление може да изтеглите от тук:

Зала, дата и час ще бъдат обявени допълнително на сайта на Факултета.

Забележка: Това  съобщение не се отнася за студентите от 4 курс на учебната 2020/2021 година!